Rezerwaty (Buczyna Nad Słupią, Jezioro Modła)

Buczyna nad Słupią - Kraina Buka i Pradolina Rzeki Słupi

„Buczyna Nad Słupią” jest leśnym rezerwatem przyrody leżącym w pasie Pobrzeża Słowińskiego, u granic Ustki Zachodniej.           

Przyczyną dla której założono rezerwat w 1987r., było objęcie ochroną 100-letniego lasu bukowego, który jest jednym z ostatnich zachowanych na Pomorzu fragmentów pierwotnego lasu, w szczególności, niezwykle rzadko spotykanej żyznej buczyny niżowej. Największą osobliwością rezerwatu są potężne buki rosnące kępami na zboczach doliny niekiedy po kilkanaście pni w jednej kępie.           

Wody rzeki Słupi stanowią schronienie i korytarz ekologiczny dla wielu gatunków ryb, m.in łososia, minoga rzecznego, troci wędrownej-różniącej się genetycznie od swoich kuzynek.           

Nurt wartko wijącej się rzeki podcina prawy brzeg przez co jest bardzo stromy a różnica wysokości pomiędzy dnem doliny a jej krawędzią dochodzi do 12 metrów.  Aby ułatwić zwiedzanie, w 1999 r. w rezerwacie utworzono 2-kilometrową ścieżkę przyrodniczą z 5 przystankami. Urzekający krajobraz, malownicze zakola nieustannie rzeźbione przez rzekę, unikatowa roślinność oraz mnogość występującej tu fauny tworzą to miejsce wyjątkowym i wartym odwiedzenia.          

Pomoc logistyczna w dotarciu do szlaków, bezpłatnie udostępniamy kijki do Nordic Walking   

Jezioro Modła - Rezerwat Przyrody

Rezerwat Przyrody Jezioro Modła, położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas pobrzeża na zachód od Ustki”. Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wodnego i błotnego o znaczeniu europejskim i stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk roślinnych. W rezerwacie chronione są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych oraz roślinność charakterystyczna dla żyznego zbiornika wodnego i jego brzegów.         

Gniazdują tu 40 gatunków ptaków, stanowiących ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk i kwiczoł. Bogatą szatę roślinną prezentują: trzcina pospolita, pałka, zbiorowiska wierzbowe i zaroślowe, tworząc w ten sposób sprzyjające do lęgowania ptaków wodnych i błotnych.           

Występuje tu aż 9 różnych typów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia:
– bory i lasy bagienne,
– dąbrowy acydofilne,
– niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie,
– obniżenia dolinkowe i pła mszarne,
– starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
– torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
– torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),
– torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regresji,
– zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.

Do jeziora wpadają trzy rzeki: Pęplina, Węda i Pogorzeliczka. a wypływa niezwykle urokliwa, Rzeka Potynia, która po 2,6km wpada do Bałtyku.         

Pomoc logistyczna w dotarciu do szlaków, bezpłatnie udostępniamy kijki do Nordic Walking     

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook